Prezime, očevo ime, ime MEŠTER STJEPANA ANTUN
Godina rođenja 50121
Narodnost Mađar
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 190952
Datum puštanja 271154
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna