Prezime, očevo ime, ime MEZE IVANA DUŠAN
Godina rođenja 60322
Narodnost Slovenac
Opština MARIBOR CENTER
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 180248
Datum puštanja 1260452
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna