Prezime, očevo ime, ime AGATOVIĆ RADOSLAVA JELISAVETA
Godina rođenja 101124
Narodnost Srbin
Opština PODGORAČ
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 301050
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna