Prezime, očevo ime, ime MILANOVIĆ TIHOMARA SVETOZAR
Godina rođenja 020621
Narodnost Srbin
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 270750
Datum puštanja 270756
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna