Prezime, očevo ime, ime MILEK IVANA JURAJ
Godina rođenja 210120
Narodnost Hrvat
Opština DONJA STUBICA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280854
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna