Prezime, očevo ime, ime MILETIĆ MILORADA DESIMIR
Godina rođenja 300828
Narodnost Srbin
Opština ZAJEČAR
Srez ZAJEČAR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 060549
Datum puštanja 06553
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna