Prezime, očevo ime, ime MILIĆ AUGUSTINA RAJKO
Godina rođenja 61231
Narodnost Hrvat
Opština ZADAR
Srez ZADAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180453
Datum puštanja 181055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna