Prezime, očevo ime, ime MILIĆ STOJADINA OBRAD
Godina rođenja 150521
Narodnost Srbin
Opština RAŽANJ
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 111051
Datum puštanja 111055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 73 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna