Prezime, očevo ime, ime MILIDRAGOVIĆ JOVA PETAR
Godina rođenja 150910
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 070549
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna