Prezime, očevo ime, ime MILINKOVIĆ PETRA MILOŠ
Godina rođenja 120721
Narodnost Srbin
Opština GACKO
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 030350
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna