Prezime, očevo ime, ime MILINOVIĆ ANDRIJE MARKO
Godina rođenja 050622
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 130351
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna