Prezime, očevo ime, ime MILJKOVIĆ LJUBOMIRA PETAR
Godina rođenja 010213
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 030549
Datum puštanja 311250
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna