Prezime, očevo ime, ime MILJKOVIĆ MILETE RAD
Godina rođenja 120328
Narodnost Srbin
Opština ALEKSANDROVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna