Prezime, očevo ime, ime MILKOVIĆ JAKOVA FILIP
Godina rođenja 220707
Narodnost Hrvat
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 230451
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna