Prezime, očevo ime, ime MILOJEVIĆ PETRA RADE
Godina rođenja 080813
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 071050
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna