Prezime, očevo ime, ime MILOJEVIĆ B. BORISLAV
Godina rođenja 191024
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 260249
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna