Prezime, očevo ime, ime MILOJKOVIĆ NIKOLE MILOJKO
Godina rođenja 090523
Narodnost Srbin
Opština ZAJEČAR
Srez ZAJEČAR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250849
Datum puštanja 260755
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna