Prezime, očevo ime, ime MILORADOVIĆ DUŠANA BORISAV
Godina rođenja 250120
Narodnost Srbin
Opština KRUŠEVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 271255
Datum puštanja 291256
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna