Prezime, očevo ime, ime MILOSAVLJEVIĆ M. RADIVOJA
Godina rođenja 290897
Narodnost Srbin
Opština ZAJEČAR
Srez ZAJEČAR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 300852
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna