Prezime, očevo ime, ime MOŠEV MLADENA GERA
Godina rođenja 11103
Narodnost Srbin
Opština KUČEVO
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 180456
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna