Prezime, očevo ime, ime MILOVANOVIĆ BLAGOJA MILOVAN
Godina rođenja 151211
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 170450
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna