Prezime, očevo ime, ime MILOVIĆ BOŠKO VIDOSAVA
Godina rođenja 090221
Narodnost Srbin
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 200649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna