Prezime, očevo ime, ime MINIĆ RADULE SVETOVID
Godina rođenja 081028
Narodnost Srbin
Opština ALEKSANDROVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 141052
Datum puštanja 020251
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna