Prezime, očevo ime, ime MINOVSKI STOJAN TODOR
Godina rođenja 200520
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 020452
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna