Prezime, očevo ime, ime MITIĆ DUŠANA JOVAN
Godina rođenja 050127
Narodnost Srbin
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 291052
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat KOS JNA
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna