Prezime, očevo ime, ime MITRECSKI KUZMAN ANGEL
Godina rođenja 220424
Narodnost Makedonac
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 080450
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna