Prezime, očevo ime, ime MITROVIĆ NIKOLE MIODRAG
Godina rođenja 081128
Narodnost Srbin
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 241149
Datum puštanja 231153
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna