Prezime, očevo ime, ime MLADINEO ANTE ANTE
Godina rođenja 120598
Narodnost Hrvat
Opština VIS
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 190551
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna