Prezime, očevo ime, ime BELOBARBIĆ ĐOVANIJA RIKARDO
Godina rođenja 111019
Narodnost Italijan
Opština MALI LOŠINJ
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150549
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 28 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna