Prezime, očevo ime, ime MLAĐENOVIĆ RADOJKA JAGODA
Godina rođenja 21
Narodnost Srbin
Opština PRNJAVOR
Srez ŠABAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 050852
Datum puštanja 060254
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna