Prezime, očevo ime, ime MOJSILOVIĆ ŽIVKA VUKADIN
Godina rođenja 011029
Narodnost Srbin
Opština RAŽANJ
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 210750
Datum puštanja 210951
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna