Prezime, očevo ime, ime MOK ANTONA JOŽE
Godina rođenja 040828
Narodnost Mađar
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 170550
Datum puštanja 170553
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna