Prezime, očevo ime, ime NACEVA ANDREJA NADA
Godina rođenja 250923
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 061249
Datum puštanja 030851
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna