Prezime, očevo ime, ime NAĐ JOŽEFA FERENC
Godina rođenja 011208
Narodnost Mađar
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 261051
Datum puštanja
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna