Prezime, očevo ime, ime NAĐ STJEPANA STJEPAN
Godina rođenja 020932
Narodnost Mađar
Opština ĐAKOVO
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 210454
Datum puštanja 210456
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna