Prezime, očevo ime, ime NAĐKANAŠ ISTVANA ŠANDOR
Godina rođenja 250204
Narodnost Mađar
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 070150
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna