Prezime, očevo ime, ime NADOP ALEKSANDRA PAVA
Godina rođenja 211115
Narodnost Srbin
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 130151
Datum puštanja 060453
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna