Prezime, očevo ime, ime NASKOVSKI ĐORĐE BORKO
Godina rođenja 160627
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 130649
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna