Prezime, očevo ime, ime NASKOVSKI DAMJANA ĐORĐE
Godina rođenja 080321
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 210149
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna