Prezime, očevo ime, ime NEDELJKOVIĆ NIKOLE JOVAN
Godina rođenja 29
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 291249
Datum puštanja 020851
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna