Prezime, očevo ime, ime NEDELJKOVIĆ ŽIVOJINA MILKA
Godina rođenja 020226
Narodnost Srbin
Opština TRSTENIK
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 080849
Datum puštanja 241153
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna