Prezime, očevo ime, ime NEMEDI IŠTVANA ANTON
Godina rođenja 130329
Narodnost Mađar
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 230551
Datum puštanja 240953
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna