Prezime, očevo ime, ime BENIĆ JOSIP JURE
Godina rođenja 140313
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 240649
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna