Prezime, očevo ime, ime NIKAŠ SAVA MILORAD
Godina rođenja 180814
Narodnost
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 300350
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna