Prezime, očevo ime, ime BERENJI ANTUN ANDRIJA
Godina rođenja 281127
Narodnost Mađar
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 100649
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna