Prezime, očevo ime, ime BERGER BORISA MARKO
Godina rođenja 300520
Narodnost
Opština ŠIBENIK
Srez ŠIBENIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 231248
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna