Prezime, očevo ime, ime NOVAKOVIĆ JOVANA JOVO
Godina rođenja 181223
Narodnost Srbin
Opština PODUJEVO
Srez AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 080851
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna