Prezime, očevo ime, ime NOVAKOVIĆ MILOŠA VASO
Godina rođenja 040222
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 090550
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna