Prezime, očevo ime, ime NJAGRIN MITKO KOSTA
Godina rođenja 10
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 010950
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna