Prezime, očevo ime, ime NJUKOVIĆ ŠERIF AHMET
Godina rođenja 060224
Narodnost Srbin
Opština SARAJEVO CENTAR
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 010449
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna